Bicing API


Aquesta aplicació té l’objectiu d’extreure informació d’una pàgina web que no ofereixi facilitats per reutilitzar-la, i oferir-la en format de fàcil lectura per a tothom. Per exemple, llegir l’estat de les estacions de Bicing del Google Maps de la web del Bicing, i oferir-la en format XML, JSON, Java Serialitzat… El projecte va néixer amb l’objectiu d’extreure informació en temps real de l’estat de les estacions de Bicing, però ha anat creixent per a donar lloc a d’altres ciutats.

La aplicació està formada per un motor que gestiona Threads, els quals s’encarreguen de fer scrapping de les webs dels serveis dels quals necessitem obtenir dades. El projecte s’ha modularitzat de manera que, si un desenvolupador vol afegir codi que llegeix d’un altre sistema de bicicletes (o d’un sistema similar), pot fer-ho sense una alta complexitat.

A partir de finals de 2011, les dades de Barcelona les proporciona Citybik.es, el projecte obert on s’hi troben els serveis de bicicletes de tot el món. El meu projecte es manté, per un costat, per a adaptar el format de les dades de Citybik.es, i per altra, per a definir exactament els noms dels carrers i els números de les direccions postals. Això marca una diferència amb les dades oficials que proporciona Bicing, on les denominacions no estan gens clares.

Paths d’interès:

Resum: http://rocboronat.net/barcelonabicing/string

http://rocboronat.net/barcelonabicing/bcnG
http://rocboronat.net/barcelonabicing/bcnG?all=1
http://rocboronat.net/barcelonabicing/bcnJ
http://rocboronat.net/barcelonabicing/bcnJ?all=1